THE GOLDEN FREQUENCIES- DE GYLLENE FREKVENSERNA

Att vara i samklang med sin egen frekvens
Det vackraste vi har, har vi inom oss. Kopplingen till oss själv som gör att vi står stolta över den vi är - i alla lägen. När vi hittar vår egen sanning och den vi är i grund och botten, när vi har skrapat bort alla lager av det vi trodde att vi var - då följer vi också den rätta vägen. Den vägen som får oss att må gott i själ och hjärta och alla inre vibrationer är i samklang. Då är vi helt sanna mot oss själv.

Vi flyger fritt i vår egen styrka, helt utan begränsningar. Vi ser allt ur ett högre perspektiv med klarhet och utan några som helst tvivel på vem vi är och vem vi har blivit. Urkraften och kunskapen inom oss, lyfter och bär oss framåt på starka vingar - fria att göra vad vi vill.

Att verka i de gyllene frekvenserna innebär att se och följa sitt eget hjärta, leda med hjärtat och vad vi kan tillföra i kärlek - till andra och till världen. Det innebär också olika medvetandenivåer i vår utvecklig. Varje steg ger oss större kunskap, större klarhet och fler insikter.

Just den vägen har jag valt med allt vad det innebär tillsammans med mina olika guideteam.

Varma hälsningar
Birgitta Golden Eyes